Het Spelverloop
d Het spel bestaat uit een serie achtereenvolgende, op zichzelf staande gevechten. Elk gevecht wordt gehouden in één van twee elementen, aarde of water. De startspeler bepaalt in welk element wordt gevochten. Ieder gevecht bestaat uit een aantal opeenvolgende beurten. De startspeler is als eerste aan de beurt. In zijn beurt legt een speler één of meerdere kaarten neer en bouwt zo in zijn strijdperk en op zijn supportvelden aan de lange zijde van het speelbord zijn macht uit. Nadat hij zijn beurt heeft beëindigd, is de tegenstander aan de beurt. De spelers zijn op deze wijze afwisselend aan de beurt totdat het gevecht is afgelopen. In principe legt een speler in zijn beurt één karakter en eventueel enkele andere kaarten neer om tenminste de kracht van de tegenstander te evenaren. Daarna moet de tegenstander op zijn beurt weer proberen de kracht van de andere speler te evenaren, enzovoort. Als een speler daartoe niet in staat is, moet hij zich terugtrekken. Een gevecht eindigt als één van de spelers zich terugtrekt. De andere speler is winnaar van het gevecht en trekt een aantal draken naar zich toe. Beide spelers verwijderen al hun kaarten uit hun strijdperk en van hun supportvelden en leggen deze af op hun open aflegstapels op het speelbord. De speler die zich terugtrok, is startspeler in het volgende gevecht. In de meeste gevallen eindigt het spel, doordat een speler geen kaarten meer heeft en zich uit het gevecht moet terugtrekken. De speler, die op dat moment draken aan zijn zijde heeft, krijgt één of meer overwinningspunten (kristallen).
De Kaarten
De meeste kaarten zijn afgeleid van de acht volken in de Blue Moon wereld. Elk volk wordt gekenmerkt door een verschillend kleurkader met daarin de naam van de kaart. De naam van het volk (met een identificatienummer) is linksonder in de hoek van iedere kaart afgedrukt. Sommige kaarten (b.v. mutanten) horen niet bij een volk. Ieder volkendeck gebruikt de krachten van één van de volken die om de troon strijden. De meeste kaarten zijn op het betreffende volk gebaseerd. Ieder deck bevat echter ook kaarten van andere volken, en een mutant. Alle kaarten zijn, linksonder in de hoek, gemarkeerd met de eerste letter van het deck waar ze zich in bevinden. Daardoor kunnen de decks na gebruik weer gemakkelijk worden gesorteerd.

Ieder volkendeck bevat 1 leider en 30 andere kaarten (het deck). Elk van deze kaarten hoort bij één van 4 soorten kaarten. Het type van een kaart staat aan de linkerzijde van de kaart aangegeven. Er zijn leiderschapkaarten, karakterkaarten, boosterkaarten en supportkaarten. Veel kaarten hebben gevechtswaarden in de elementen vuur en aarde. Sommige kaarten dragen symbolen, waarvan men, als daar behoefte aan is, de betekenis kan nalezen vanaf pagina Als een kaart met een speciale kracht wordt gespeeld (tekst onder de naam van de kaart), wordt deze duidelijk voorgelezen aan de tegenstander: Met “ik” wordt de speler, die de kaart speelt, bedoeld, met “jij” de andere speler. Op veel kaarten staan verder nog één of meerdere manen afgebeeld, die de kosten aangeven als men een eigen deck bouwt in het spel voor gevorderden. De tekst onderaan de kaart geeft achtergrondinformatie over het onderwerp en de Blue Moon wereld.
Mutanten: Mutanten zijn speciale karakterkaarten die alleen onder speciale voorwaarden mogen worden gespeeld. Ze veranderen het element van het gevecht, van vuur naar aarde of van aarde naar vuur.