Blue Moon: Gezanten & Inquisiteurs

De legende duurt voort..
Na de catastrofale Night of Doom vonden er ontelbare gevechten plaats tussen de volken op Blue Moon, maar geen van beide troonopvolgers bleek in staat om definitief de macht te grijpen. Als gevolg van de roep om een koninklijke troonopvolger, bemoeien gezanten van vreemde culturen zich met het conflict. De verbitterde vijanden, prinses Elinor en prins Roland, grijpen nu ook daadwerkelijk in en sturen hun inquisiteurs om de leiders van het volk te helpen en naar de overwinning te voeren. Omdat het aantal gevechten toeneemt, hebben de volken steeds meer tijd nodig om op krachten te komen en zich te bezinnen. De Uitverkorenen, die het dichtst bij de Heilige Draken en Blue Moon stonden, beginnen nu ook te twijfelen over het nut van al die agressie. Leidt de weg van oorlog en geweld werkelijk naar vrede en welvaart?

Speelmateriaal
De twee uitbreidingssets “Gezanten & Inquisiteurs” bevatten elk 30 speelkaarten. Deze kaarten breiden de bestaande volkendecks uit en bieden nieuwe mogelijkheden, zowel voor het spelen met de voorgesorteerde decks als met zelf samengestelde decks.

Snelle introductie:
het spel met de Gezanten De uitbreidingssets “Gezanten & Inquisiteurs” zijn vooral bedoeld om het spelen met zelf samengestelde decks nog variabeler en veelzijdiger te maken. Maar ze zijn natuurlijk ook geschikt om de bestaande volkendecks uit te breiden. Daartoe kiezen de twee spelers ieder een bestaand volkendeck. Hieraan voegen ze de bij het volk behorende Uitverkorenen (Chosen Ones) en extra volkenkaarten uit de uitbreidingssets “Gezanten & Inquisiteurs” toe. Als de spelers de beschikking hebben over een van beide uitbreidingssets “Gezanten & Inquisiteurs”, krijgt elk deck één of twee nieuwe kaarten. Als de spelers beide sets bezitten, krijgt elk volkendeck drie nieuwe kaarten. Daarnaast kiezen de spelers ieder een van de Gezanten en voegen de op de kaart genoemde zeven kaarten aan hun deck toe. Bij gebruik van beide uitbreidingssets “Gezanten & Inquisiteurs” moet elk deck uit precies 40 kaarten bestaan. Bovendien bezitten beide spelers nog de bijbehorende leider en de Gezant. Gezanten dienen uitsluitend om aan te duiden welke kaarten aan de decks moeten worden toegevoegd in een spel met bestaande volkendecks. Het spel verloopt daarna volgens de regels van het basisspel.
Inquisiteurs worden in een spel met bestaande volkendecks niet gebruikt.

Eigen decks samenstellen:
het spel met de Inquisiteurs Als de spelers een eigen deck willen samenstellen, kunnen ze afspreken om met de Inquisiteurs te spelen. Beide spelers bereiden in dat geval één of meer decks voor. Voor elk deck kiezen de spelers een leider en een van de Inquisiteurs. De voorwaarden voor het samenstellen van de decks staan op de leiderkaart beschreven. De aanwijzingen op de Inquisiteurkaart kunnen deze voorwaarden wijzigen. De volgende regels blijven echter altijd van kracht:
Elk deck (zonder leider en Inquisiteur) moet precies het aangegeven aantal kaarten bevatten.
Alle kaarten in het deck moeten verschillend zijn.
Het deck mag een willekeurig aantal kaarten van het eigen volk bevatten
(de kaarten met de naam van dit volk voor het kaartnummer)
De som van de manen op alle kaarten die niet bij het eigen volk horen, mag niet hoger zijn dan het aangegeven getal

Gezanten worden niet gebruikt in het spel met zelf samengestelde decks. Aan het begin van het spel kiezen beide spelers een van hun samengestelde decks en draaien de daarbij horende leider en Inquisiteur tegelijkertijd om. De spelers leggen hun leider zodanig op hun Inquisiteur, dat de bovenzijde van de Inquisiteurkaart zichtbaar is en leggen deze twee kaarten open naast de zijde van het speelbord, waarop “Leider” staat afgedrukt. Daarna verloopt het spel volgens de regels van het basisspel. Als de spelers meer dan één spel spelen, moeten zij afspreken of ze alle spellen met hetzelfde deck spelen of voor elk spel een nieuw deck kiezen. In het laatste geval mag een speler er echter wel voor kiezen om hetzelfde deck vaker te gebruiken. Wie als eerste minstens vijf kristallen bezit, wint het spel.

Tutu
De Tutu-kaarten hebben geen speciale eigenschappen en worden als elk ander karakter of support ingezet.

Hyla
Een speler mag in zijn fase “Leiderschap” in plaats van een leiderschapskaart een Hyla-kaart uit zijn hand neerleggen. Hij legt zijn Hyla-kaart open naast de zijde van het speelbord die tegenover de “leiders” ligt. Als daar al een Hyla-kaart ligt, legt hij deze open op de aflegstapel van de speler die deze had neergelegd. De als laatste neergelegde Hyla-kaart blijft actief, ook tijdens afzonderlijke gevechten, totdat een nieuwe Hyla-kaart wordt gespeeld of het spel is afgelopen. Op elk moment tijdens het spel mag steeds maximaal één speler maximaal één Hyla-kaart in het spel hebben.

Interventie
Interventiekaarten stellen directe reacties van de troonopvolgers voor. Een speler mag een Interventiekaart uit de hand spelen als reactie op een actie van de tegenstander, onder de voorwaarden die op de kaart staan. Hij leest daarna de speciale functie van de kaart voor. Als de Interventiekaart de kaart van de tegenstander opheft, wordt deze op de aflegstapel gelegd en niet als neergelegde kaart geteld. Daardoor mag de tegenstander een vervangende kaart spelen. Als bijvoorbeeld een booster door een Interventie wordt opgeheven, mag de betrokken speler een andere booster of support neerleggen. Een Interventie wordt gespeeld voordat de kaart van de tegenstander actief is. Daardoor kunnen ook kaarten met een BESCHERMDsymbool opgeheven en afgelegd worden. Als een speler de kaart “Dat zag ik aankomen!” als direct antwoord op deInterventie van zijn tegenstander speelt, worden beide Interventies op de aflegstapels gelegd. In dit geval blijft de oorspronkelijk gespeelde kaart geldig. Als een speler tegen de kaart “Dat zag ik aankomen!” van de tegenstander een eigen kaart “Dat zag ik aankomen!” speelt, worden beide kaarten op de aflegstapel gelegd en blijft de oorspronkelijk gespeelde Interventie geldig.

Kristalkaarten
Kristalkaarten bevinden zich uitsluitend in de tweede uitbreidingsset “Gezanten & Inquisiteurs“. In zijn leiderschapsfase mag een speler in plaats van een leiderschapskaart een kristalkaart uit zijn hand neerleggen. Hij mag echter uitsluitend een kristalkaart neerleggen als hij de daarop afgebeelde draak aan zijn zijde heeft. Als een speler een kristalkaart neerlegt, legt hij deze open naast zijn Inquisiteur/leider/leiderschapskaarten om aan te geven bij wie de kaart hoort. Als een speler een kristalkaart neerlegt en zijn tegenstander heeft al kristalkaarten voor zich liggen, moeten de spelers ieder één kristalkaart afleggen. Er mag altijd maar één speler kristalkaarten voor zich hebben liggen. Deze kaarten blijven actief tot het einde van het spel, tenzij ze worden afgelegd.
Aan het einde van het spel beïnvloeden de op tafel liggende kristalkaarten de score: als de winnaar van het spel kristalkaarten voor zich heeft liggen, wint hij een extra kristal voor elk van deze kaarten. Als de verliezer van het spel kristalkaarten voor zich heeft liggen, scoort de winnaar voor elk van deze kaarten één draak minder tot een minimum van 0 draken. De winnaar ontvangt echter altijd minimaal één kristal voor het winnen van het spel, de verliezer kan nooit kristallen winnen.
Voorbeeld: een speler wint het spel met één draak aan zijn zijde. Zijn tegenstander heeft twee kristalkaarten voor zich liggen. De winnaar ontvangt nu slechts één kristal, uitsluitend voor het winnen van het spel.
Met deze kristalkaarten zou een speler nu het benodigde aantal van vijf kristallen kunnen hebben behaald en het spel daarmee winnen.

Actiekaarten en VERVANG-symbool
Zoals al eerder uitgelegd, mag een speler in zijn fase “leiderschap” óf een leiderschapskaart spelen óf een Hyla-kaart spelen óf een kristalkaart neerleggen. Deze kaarten noemen we “actiekaarten”. In plaats van een actiekaart te spelen mag een speler echter ook één kaart met een VERVANG-symbool uit zijn hand op zijn aflegstapel leggen zonder de daarop vermelde actie uit te voeren. Vervolgens mag (niet verplicht!) hij een vervangende kaart van zijn trekstapel trekken.
Opmerking: uitsluitend de leiderschapskaarten worden op de leider gelegd. Alle andere actiekaarten worden open op de aflegstapel gelegd.

Chosen Ones
Leiderschapskaarten met de titel “Chosen of …“ worden Chosen Ones (Uitverkorenen) genoemd. Deze kaarten hebben betrekking op beide spelers. Als een speler een Chosen One speelt, volgt zijn tegenstander altijd als eerste de aanwijzingen op.


Speciale regel Kaarten met de tekst ”Ik moet ...” hebben voorrang op alle speciale functies op andere kaarten met inbegrip van de speciale functie ”negeren” en kaarten met de tekst ”Jij mag geen...”.