Opmerking: op deze pagina worden in principe algemene vragen over Blue Moon en vragen over bepaalde kaarten of kaartencombinaties beantwoord. Antwoorden op specifieke vragen, die je hier niet vindt, vind je waarschijnlijk op het forum. Natuurlijk beantwoorden we ook directe vragen. Stuur in dat geval een e-mail naar klantenservice@999games.nl
   
  Algemene vragen over Blue Moon
   
Vraag: Vanaf wanneer zullen het basisspel Blue Moon en de volgende uitbreidingssets in de speelgoedwinkels verkrijgbaar zijn?
Antwoord: Het basisspel en de volkendecks "Mimix" en "Flit" zijn medio februari 2004 tekoop. In de herfst van 2004 volgen de volkendecks "Khind" en "Terrah". In 2005 volgen "Pillar" en “Gezanten & Inquisiteurs I” en in de zomer van 2005 volgen  "Aqua" en “Gezanten en Inquisiteurs II".
 
Vraag: Is het mogelijk Blue Moon met meer dan 2 personen te spelen door de aanschaf van nieuwe volkendecks?
Antwoord: Nee, Blue Moon is uitsluitend voor 2 spelers bedoeld. De volkendecks leveren de spelers meer variatie en mogelijkheden op.
   
Vraag: Kan men de spellen ook rechtstreeks bij 999 Games, Kosmos of www.blue-moon-games.com bestellen?
Antwoord: Rechtstreeks bestellen is niet mogelijk. De spellen zijn uitsluitend in de speelgoedwinkels verkrijgbaar.
   
Vraag: Ik heb zojuist het basisspel gekocht en tref hierin kaarten aan die niet tot de volkeren Hoax of Vulca behoren. Mag ik deze kaarten toch gebruiken?
Antwoord: In Blue Moon ben je de leider van een groep strijders. Deze groep bestaat uit kaarten van een volk, aangevuld met kaarten van andere volkeren, waarbij je maximaal 10 vreemde manen mag gebruiken. De kaarten van andere volken maken onderdeel uit van je deck. Je kunt ze dus gewoon inzetten in de
strijd om de draken.
Vraag: De kaarten in mijn basisspel zijn genummerd. Nu mis ik een aantal
nummers. Heb ik nu een manco?
Antwoord: In het basisspel zitten twee decks, bestaande uit 30 kaarten. Het overgrote deel kaarten behoort tot het volk, waarnaar het deck genoemd is. De andere kaarten behoren tot andere volkeren. De ontbrekende nummers van de Hoax en de Flit zullen in de uitbreidingen verschijnen. Een exacte lijst van alle kaarten uit het basisspel en de uitbreidingen vindt u op www.blue-moon-games.com.
   
  Algemene spelregelvragen
   
Vraag: Samenstellen van een deck: maximaal 10 manen:
Mag men ook kaarten zonder manen uit een vreemd deck opnemen? Deze zou men dan onbeperkt in het deck mogen opnemen.
Antwoord: Ja, theoretisch kan men bijvoorbeeld met een Hoax-Deck zonder Hoax spelen. Als men dat zou willen, kan men alle kaarten zonder maan in een deck opnemen (dat zijn er momenteel 28) en dan aankondigen dat men met de Hoax speelt. Of met de Vulca. Of met een ander volk. Het is echter niet erg zinvol...
   
Vraag: Kunnen mijn gevechtswaarden ook meervoudig worden verdubbeld? Bijvoorbeeld als ik tegelijkertijd "Duplicator of Strenght" en "Titanic Gauntlets" actief voor me heb liggen?
Antwoord: Ja
   
Vraag: Als mijn karakter door meerdere kaarten positief wordt beïnvloed, in welke volgorde worden deze dan toegepast? Bijv. een verdubbelingskaart en een kaart die een aantal punten bonus geeft.
Antwoord: De betreffende speler beslist zelf de volgorde waarin deze kaarten worden toegepast. In de meeste gevallen zal hij eerst zijn basiswaarde verhogen en daarna verdubbelen, maar hij mag ook eerst verdubbelen en dan verhogen (er kunnen situaties optreden, waardoor dat in zijn voordeel is).
   
Vraag: Wat is het verschil tussen waarde en kracht?
Antwoord: Afzonderlijke kaarten hebben een aarde- of een vuurwaarde of waarden die deze beïnvloeden. De kracht is het uiteindelijke resultaat van alle waarden waarmee de tegenstander wordt aangevallen.
Regelvragen m.b.t. het einde van het spel
Vraag: Als een speler geen kaarten meer op handen en in zijn trekstapel heeft, is het spel afgelopen. Wat gebeurt er als deze situatie tijdens een gevecht optreedt, maar de speler krijgt later in het gevecht weer kaarten op handen?
Antwoord: Deze voorwaarde is van toepassing op het moment, dat een speler een gevecht opent of kaarten aflegt. Als hij tijdens een gevecht zijn kaarten kwijt is, wordt dus nog gewoon doorgespeeld.
Vraag: We nemen aan dat het spel eindigt met drie draken in het midden. De speler die als eerste zijn kaarten kwijt was, wint. Een van de spelers was in het laatste gevecht zijn kaarten al kwijt, maar heeft tijdens het gevecht weer nieuwe ontvangen. De andere speler is wel zijn kaarten kwijt. Wie wint?
Antwoord: Pas aan het einde van het gevecht (als een nieuw gevecht moet worden gestart), wordt deze voorwaarde bekeken. Het is dus niet van belang of een speler daarvoor zijn kaarten al kwijt was of niet. De speler die nu zijn kaarten kwijt is, wint met 1 kristal.
   
  Regelvragen over combinaties van kaarten
   
Vraag: Ik heb „Fearsome Spirits“ gespeeld : „Als jij je terugtrekt, trek ik één extra draak aan.“ Mijn tegenstander speelt „Bethenitana the Storyteller“: „Als ik me terugtrek, mag jij geen draken aantrekken.“ Dat spreekt elkaar tegen. Wat gebeurt er als mijn tegenstander zich in zijn volgende beurt terugtrekt.? Krijg ik geen draak vanwege zijn kaart of toch als resultaat van mijn eigen kaart? Welke kaart heeft prioriteit? De laatst uitgespeelde?
Antwoord: In gevallen waarin kaarten elkaar tegenspreken heeft de kaart, waarop "jij mag geen" staat, voorrang. Dit geldt altijd! Dat betekent, dat als "Bethenitana" als actief karakter ín de fase "Terugtrekken?" op tafel ligt en de tegenstander beslist terug te trekken, dat hij geen draken naar zich toe trekt, ongeacht het aantal draken dat hij normaal gesproken zou hebben gewonnen.
In de hierboven beschreven situatie zouden kaarten als „Tittertweet“, „Hank Highflyer Hawk“ of „Enthrall Opposition“ kunnen helpen omdat die de speciale kracht opheffen.
   
Vraag: Ik heb nog steeds "Fearsome Spirits" voor me ligen. Mijn tegenstander speelt nu echter "Distract Holy Dragon": "Als ik me nu terugtrek, trek jij niet meer dan één draak aan". Dat spreekt elkaar toch tegen?
Antwoord: Nee hoor. Het aantal gewonnen draken kan door verschillende kaarten worden beïnvloed en variëren tussen 0 en 4. "Distract Holy Dragon" bepaalt slechts een algemene parameter: hoeveel draken je ook wint op basis van andere actieve kaarten, je krijgt er maximaal één.
   
  Regelvragen over afzonderlijke volken / kaarten
   
  Vragen over de Vulca
   
Vraag: „Ember“: "Jij mag geen karakterkaarten zonder speciale kracht (tekst) spelen." Wordt onder speciale krachten alleen tekst verstaan of ook symbolen?
Antwoord: Alleen teksten zijn speciale krachten, symbolen niet.
   
Vraag: „Charm Holy Dragon":
"Ik mag nu kaarten met een afgedrukte totale waarde van ten minste 8 Vuur uit mijn hand afleggen om 1 draak naar me toe te trekken.Klopt het dat
- symbolen & speciale krachten daarbij niet meetellen?
- uitsluitend de krachtwaarden van boosters meetellen en niet hun speciale krachten?
- kaarten van de tegenstander die het uitspelen van bepaalde kaarten normaal gesproken zouden kunnen verhinderen nu niet kunnen worden gebruikt?
Antwoord: Alles klopt, uitsluitend de afgedrukte waarden op de kaarten tellen mee. Kaarten van de tegenstander of die van jezelf op tafel tellen niet mee.
   
  Over „Fearsome Spirits“: Zie de regels over combinaties van kaarten
   
  Vragen over de Hoax
   
Vraag: „Brain Drain“: "In jouw beurt mag jij niet meer dan één kaart spelen." Wat gebeurt er als ik mijn beurt met een leiderschapskaart start? Dat zou dan mijn eerste kaart zijn. Maar men moet toch een karakter spelen? Of mag ik in dat geval slechts een karakter spelen (en dus geen leiderschapskaart)?
Antwoord: Als je in deze situatie een leiderschapskaart speelt die niet tot verwijdering van de „Brain Drain“ leidt, moet je deze in je „Terugtrekken?“-fase direct terugtrekken, omdat je in deze beurt geen kaarten meer mag spelen. Zoals je juist opmerkt, moet je namelijk een karakterkaart spelen.
   
Vraag: Mijn tegenstander speelt "Brain Drain". Mag ik dan nog een Mimix-Paar spelen? Bestaat een Mimix-Paar dus uit twee kaarten of worden ze als één kaart behandeld?
Antwoord: Een Mimix-Paar bestaat uit twee kaarten. Een "Brain Drain" verhindert het spelen van meer dan één kaart, dus kan het paar niet gespeeld worden.
   
Vraag: „Bethenitana the Storyteller“: " Als ik me terugtrek, mag jij geen draken aantrekken." Heeft dat betrekking op mijn volgende beurt? De tegenstander speelt dus iets, ik kan me terugtrekken en hij trekt geen draken naar zich toe?
Antwoord: Natuurlijk. Men mag zich slechts in de fase "Terugtrekken?" terugtrekken. Aangezien deze fase voor de fase "Karakter" plaatsvindt, kan de speciale actie in je volgende beurt nog geldig zijn.
   
Vraag: Ik speel aan het begin van mijn beurt de leiderschapsactie "Trigger Brainstorm": "In deze beurt mag ik een onbeperkt aantal supportkaarten spelen." Ik speel daarna een karakter met een "STOP"-symbool. Ik mag nu eigenlijk geen supports spelen. Maar: Heeft mijn leiderschapsactie nu voorrang op het symbool? Mag ik supports spelen?
Antwoord: Je mag geen supports en boosters spelen, omdat je helemaal niet in die fase terechtkomt door het "STOP"-symbool. Je springt direct naar de fase "Kracht bekendmaken".
   
  Over „Bethenitana the Storyteller“: Zie de regelvragen over combinaties van kaarten.
   
  Vragen over de Flit
   
Vraag: „Highchirp“: „Als jij meer dan één actieve karakterkaart bezit, mag ik er één van afleggen." Vermindert dat de gevechtswaarde die ik moet evenaren? Als mijn tegenstander bijvoorbeeld 2 actieve 2/2 karakters bezit en ik speel „Highchirp“, mag ik dan één van de karakters van de tegenstander afleggen en in feite met „Highchirp“ zijn kracht evenaren?
Antwoord: Zo is het precies. De huidige kracht van je tegenstander die je in je beurt moet evenaren kan door jouw kaarten worden beïnvloed. Daardoor is het mogelijk dat je met bijvoorbeeld 7 Vuur wordt aangevallen, maar jouw kaarten op tafel reduceren dat maar tot 2, waardoor je slechts 2 Vuur nodig hebt om te evenaren.
   
Vraag: Bijna dezelfde vraag over „Flitterflutter“ en „Trillilling“: "Jouw supports/boosters worden genegeerd."
Geldt dit ook meteen in de huidige ronde, zodat de aanvalskracht van de tegenstander wordt gereduceerd?
Antwoord: Inderdaad.
   
Vraag: „Hank Highflyer Hawk“: "Jouw karakterkaarten worden genegeerd met uitzondering van Flit karakterkaarten." De tegenstander heeft een kracht van 6 uitgespeeld (zonder karakters is deze kracht slechts 3). Wat moet ik dan uitspelen als ik „Hank Highflyer Hawk“ uitspeel? Heb ik dan nog 3 krachtpunten nodig om niet te hoeven terugtrekken? Of is de speciale actie pas geldig op de volgende beurt van de tegenstander?
Antwoord:

Een kaart blijft geldig zolang hij actief is. Bij een karakter is dat normaal gesproken vanaf de fase „Karakter“ in jouw beurt tot de fase „Karakter“ in jouw volgende beurt.
Jij speelt dus "Hank Highflyer Hawk", hij is direct actief, het karakter van de tegenstander wordt genegeerd, zijn kracht is 3, je hebt dus nog 3 krachtpunten nodig aan boosters en/of supports.
Daarna is jouw tegenstander aan de beurt. Zolang hij geen Flit karakters of een karakter met het symbool „BESCHERMD“ speelt, wordt zijn karakter (die hij echter wel moet spelen) genegeerd. Hij moet jouw kracht dus uitsluitend met boosters en supports zien te evenaren.

   
Vraag: „Hank Highflyer Hawk“ zorgt er toch voor dat het karakter van de tegenstander inclusief zijn speciale krachten worden genegeerd? Waarom verandert het element van het gevecht in de spelregels (Blz. 12/13) dan toch naar Vuur? Kan de speciale kracht van de mutant niet worden tegengehouden? Of houdt „Hank Highflyer Hawk“ alleen de krachtwaarde tegen?
Antwoord: Het element van het gevecht was al veranderd voordat „Hank Highflyer Hawk“ werd gespeeld. Effecten die al zijn ingegaan, worden daarna niet meer teruggedraaid. De meeste speciale krachten gelden inderdaad direct (kaarten trekken, meer boosters/supports spelen enz.), het karakter wordt pas genegeerd op het moment dat „Hank Highflyer Hawk“ daadwerkelijk wordt gespeeld.
Als een mutant wordt gespeeld op het moment dat „Hank Highflyer Hawk“ actief is, dan worden zowel zijn gevechtswaarde als zijn speciale kracht (elementswissel) genegeerd.
   
Vraag: Nog een keer "Hank Highflyer Hawk". Als ik "Hank Highflyer Hawk" speel en kracht "0" bekendmaak, kan mijn tegenstander een willekeurig karakter spelen en ook kracht "0" bekendmaken, hoewel zijn karakter genegeerd wordt?
Antwoord: Ja. Hij mag altijd kracht "0" bekendmaken.
   
Vraag: Mijn tegenstander heeft al supports voor zich liggen en ik leg Flitterflutter neer. Vanaf nu worden zijn supportkaarten genegeerd. Duidelijk tot zover! Mijn tegenstander heeft zonder deze supports een
gevechtskracht van 4 (met supports 8). In de fase Begin van de Beurt mag ik mijn Flitterflutter weer opnemen vanwege het "TERUG"-symbool. Blijft zijn speciale kracht actief of verliest hij deze direct bij het oppakken? Welke gevechtskracht moet ik dus spelen om de aanval te pareren als ik een andere
kaart dan Flitterflutter wil spelen? Er staat in de regels, dat karakters actief blijven tot er een nieuw karakter op wordt gelegd. Hoe streng wordt dat toegepast? Als ik Flitterflutter terugneem, is er dan geen karakter meer voor mij actief en dus ook zijn speciale kracht niet, of wel?
Antwoord: Een karakter blijft actief totdat er een nieuw karakter op wordt gelegd. Vooropgesteld, dat hij er ligt. Als je het karakter aan het begin van je beurt opneemt, heb je geen actief karakter meer en dus ook de
speciale kracht niet.
   
  Vragen over de Pillar
   
Vraag: Vraag over Crysalus Frendus en de Caterpillar boosters: wat wordt er nou precies verdubbeld?
Antwoord: De waarde van de af te leggen kaarten wordt verdubbeld. Als bijvoorbeeld de Caterpillar Fireeater wordt verdubbeld, moet de tegenstander minstens 6 vuur (in plaats van 3 vuur) afleggen.
   
  Vragen over Gezanten & Inquisiteurs I
   
Vraag: Kan men Gezanten ook inzetten in een spel voor gevorderden?
Antwoord: Nee, Gezanten-kaarten kunnen uitsluitend worden gebruikt bij een spel met voorgesorteerde volkendecks zodat men direct kan spelen.
   
Vraag: Als ik met Gezanten & Inquisiteurs I speel en één speler kiest bijvoorbeeld de Hoax en de ander de Khind, dan krijgt de Khind-speler er 8 kaarten bij en de Hoax-speler 9. Klopt dat?
Antwoord: Ja, dat klopt totdat Gezanten & Inquisiteurs II is verschenen. Als men beide sets bezit, krijgen de spelers ieder 10 extra kaarten.
   
  Vragen over de mutanten
   
Vraag: Aan het uitspelen van alle mutanten zijn voorwaarden verbonden. Zijn deze voorwaarden onderdeel van de speciale kracht? Als een gevolg van een andere kaart ervoor zorgt, dat speciale krachten worden genegeerd, kan men dan mutanten uitspelen als de voorwaarde niet vervuld is?
Antwoord: De voorwaarden zijn onderdeel van de speciale kracht. Dat betekent in bovenstaand voorbeeld, dat men een mutant mag uitspelen, ook al is de voorwaarde niet vervuld, maar de elementverandering kan in dat geval niet worden uitgevoerd. Uitsluitend de gevechtswaarden (en natuurlijk de iconen
"SCHILD" en "STOP") van de mutant gelden.